Kurs Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym IFACC.

660,00

Kurs Pierwszej Pomocy w systemie edukacyjnym IFACC (International First Aid Certification Centre), organizowany przez Strefę Enduro jest prowadzony na podstawie licencji i zgodnie z programami kształcenia International First Aid Certification Centre – https://www.ifaccpolska.edu.pl/

SKU: Brak danych Kategoria:

Opis

First Aid and AED General Course – Ogólny Kurs Pierwszej Pomocy i używania AED    EPS-1 Kurs jest przeznaczony dla wszystkich osób (powyżej 15 roku życia), które chcą nauczyć się zasad udzielania pierwszej pomocy w warunkach przedszpitalnych. Jest to kurs, który w systemie edukacyjnym EPS obejmuje najszerszy program kształcenia praktycznego – w tym nauczanie używania AED. Szkolenie odbywa się w Strefie Enduro w godzinach 8:00 – 17:00 z przerwą na obiad który oczywiście jest w cenie. Wymagania przyjęcia na kurs Przedstawienie wypełnionego kwestionariusza uczestnika kursu Przedstawienie oświadczenia medycznego lub oświadczenia lekarza o stanie zdrowia

System edukacyjny – Emergency Premedical Services (EPS) Organizacja akredytująca – International First Aid Certification Centre U.S. (IFACC) Obsługa certyfikatów w Polsce – Polskie Biuro Obsługi Instruktorów IFACC przy POLSKA EDUKACJA Instytut Promocji Ratownictwa 47-400 Racibórz, ul. Wojska Polskiego 2/1 prowadzi kursy w oparciu osystem edukacyjny Emergency Pre-Medical Services, opracowany przez IFACC (USA). Wszystkie programy kursów pozostają w zgodności z ogólnoświatowymi wytycznymi International Liaison Committee on Resuscitation [ILCOR], wytycznymi International Trauma Life Support [ITLS] oraz European Resuscitation Council [ERC]. Po pozytywnym ukończeniu kursu otrzymasz międzynarodowy certyfikat w formie ozdobnego dyplomu. Certyfikaty IFACC są wydawane zgodnie z obowiązującymi wzorami IFACC. Każdy certyfikat posiada stosowny numer. Twój certyfikat będzie zachowywał ważność przez 2 lata. Osoba prowadząca kurs przekaże ci niezbędne informacje o zasadach odnowienia twoich uprawnień. Najważniejsze jest to, że po tym kursie uzyskasz kwalifikacje i umiejętności do udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy wszystkim poszkodowanym. Ten kurs realizuje najszerszy program edukacyjny dla osób bez wykształcenia medycznego. W wielu krajach (USA, UK, Kanada itp.), treści programowe niniejszego kursu spełniają wymagania w zakresie 1 stopnia do uzyskania kwalifikacji ratownika (osób zatrudnianych w systemie ratownictwa pożarniczo-medycznego). W Polsce, absolwent tego kursu jest traktowany jako osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej i dodatkowej pomocy. Osoba taka może także być wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy w miejscu pracy (zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Pracy RP). Uzyskany tytuł Ratownika Pierwszej Pomocy IFACC, jest w wielu krajach (poza RP) wymagany do wykonywania różnych zawodów (ratownika wodnego, nauczyciela, nauczyciela lub opiekuna przedszkola, opiekuna osób starszych, opiekuna dziecięcego, kierowcy autobusu itp.).